Konkurs dla młodzieży „Świat pracy w obiektywie”

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt: ”Świat pracy
w obiektywie”.

Organizatorem konkursu jest Lubelska Wojewódzka Komenda OHP;

Miejsce realizacji konkursu: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 2, 21 -300 Radzyń Podlaski;

Charakterystyka uczestników: młodzież ponadgimnazjalna;

Cele konkursu: Ukazanie różnych środowisk pracy w formie artystycznej.

Przebieg konkursu:

Etap I – regionalny:

Uczestnicy konkursu jako pracę konkursową przedstawią 1 fotografię ilustrującą hasło „Świat pracy”. Fotografie wykonane dowolnym sprzętem. Format zdjęcia: 13×18 cm;

Pracę należy dostarczyć do biura Młodzieżowego Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 2 najpóźniej do dnia 21.06.2017r do godziny 14.00.

Rozstrzygnięcie I etapu nastąpi najpóźniej 23.06.2017r

Etap II – wojewódzki:

Spośród wyłonionych zwycięzców pierwszego etapu konkursu, uczestnicy drugiego etapu będą mieli za zadanie przygotowanie fotorelacji/ reportażu składającego się z 6 zdjęć
w formacie 13×18 cm na temat „Historia pewnego zawodu”.

Praca zostanie przesłana do Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP do dnia 06.07.2017r

Metody i formy realizacji:

  1. Ogłoszenie konkursu;
  2. Ocena prac przez komisję – etap regionalny: pracownik MCK i Dyrektor CEiPM, etap wojewódzki: doradca zawodowy, kierownik zespołu ds. rynku pracy, doradca EURES;
  3. Wręczenie nagród laureatom.
  4. Wystawa prac konkursowych w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Wyniki Konkursu: 11.07.2017r

Planowane nagrody:

3 nagrody główne – po zakończeniu etapu wojewódzkiego, w formie programów multimedialnych do nauki języka obcego, tabletów, książek i.t.p.
Osoba do kontaktu: Renata Stefaniak – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim, tel. 797 381 555;